Què podem fer per tu

Elaborem el pla estratègic de màrqueting i comunicació

per conèixer l’entorn i situació actual de la teva empresa. Analitzem la competència, busquem oportunitats de negoci… Recollirem els teus objectius, marcarem les estratègies i definirem les accions a emprendre per assolir-ho.

mar4

El nostre pla de Màrqueting consta de 5 punts bàsics:

  1. Resum inicial amb un anàlisis complet de situació. Estudi de l’entorn, dades dels mercats, la competència…
  2. Detall dels objectius a assolir. A curt, mitjà i llarg termini. Planificació en el temps.
  3. Desenvolupament de les activitats de Màrqueting. Definició del target o públic objectiu, posicionament del producte, accions per estimular la demanda i en defiinitiva aconseguir els objectius.
  4. Pressupost econòmic per a dur a terme l’execució del pla. Medició i control de costos, viabilitat real…
  5. Consecució dels objectius. Han de ser medibles per poder fer rentable la inversió.

Creació i gestió de continguts digitals per a comunicar.

mar5

Gestionem l’identitat digital de la teva empresa. És tant important el que fem com saber-ho explicar. I explicar-ho a qui interessa.

A Solucions Audiovisuals fem el teu pla Social Media i l’executem. Perfils socials, Dissenys, Vídeos, fotografies, textos, publicacions,…

Vídeoweb

El Vídeoweb és un recurs més per utilitzar dins de l’estratègia de màrqueting de l’empresa per donar-se a conèixer a través de la xarxa. Actualment, gran part del tràfic a la xarxa és a través del contingut multimèdia, i el vídeo augmenta el temps d’estada dels usuaris en un lloc web.

 

Vídeo de presentació de la temporada del Cor Clavé El Gotim.