Consultoria de Màrqueting Digital

Elaborem el pla estratègic de màrqueting i comunicació

per conèixer l’entorn i situació actual de la teva empresa. Analitzem la competència, busquem oportunitats de negoci… Recollirem els teus objectius, marcarem les estratègies i definirem les accions a emprendre per assolir-ho.

mar4

El nostre pla de Màrqueting consta de 5 punts bàsics:

  1. Resum inicial amb un anàlisis complet de situació. Estudi de l’entorn, dades dels mercats, la competència…
  2. Detall dels objectius a assolir. A curt, mitjà i llarg termini. Planificació en el temps.
  3. Desenvolupament de les activitats de Màrqueting. Definició del target o públic objectiu, posicionament del producte, accions per estimular la demanda i en defiinitiva aconseguir els objectius.
  4. Pressupost econòmic per a dur a terme l’execució del pla. Medició i control de costos, viabilitat real…
  5. Consecució dels objectius. Han de ser medibles per poder fer rentable la inversió.mapa-de-identidad-digital-tristan-elosegui_1